Тестване на шрифт за начинаещи читатели Fox Book

За да сме сигурни, че шрифтът Fox Book, който създадохме, е подходящ за начинаещи читатели, проведохме серия от тествания на шрифта.

В пет групи деца на възраст от 6 до 12 години трябваше да прочетат текстове, написани с три различни шрифта. За да имаме обективна информация дали наистина шрифтът за начинаещи читатели FOX book помага на децата да четат по-лесно, засичахме времето, за което всяко дете прочиташе трите текста, които бяха с еднакво количество думи и букви и разпределението на буквите отговаряше на честотната употреба на буквите в българския език. Всяко едно от децата в последствие оценяваше шрифта по два показателя – колко му харесва шрифта и колко лесно се чете.

Резултатите от тестването показаха, че особено при деца със специални образователни потребности се наблюдава значително по-висока скорост на четене и по-лесно възприемане на букви, с които те срещаха затруднение при четенето на текстовете, написани на Times New Roman и на Comic Sans. Изборът на тези два шрифта беше продуктиван от факта, че в повечето учебни материали се използва шрифта Times New Roman, а често в книгите, предназначени за начинаещи читатели, се използва Comic Sans.

Шрифтът за начинаещи читатели Fox Book допълнително получи висока оценка от участниците в тестването по отношение на лекота на възприемането, скорост и визуални характеристики.

След провеждането на теста децата нарисуваха свои картини, вдъхновени от кирилските букви и с тях беше организирана изложба.

Шрифт за начинаещи читатели – FOX book

Редица изследвания показват, че шрифтът – неговия размер, форма, разстоянието между буквите и думите, разстоянието между редовете имат значение. В англоезичния свят има много изследвания, които показват връзката между шрифта и четенето, особено когато се отнася за начинаещи читатели.

В България нямаше изследвания върху шрифтовете и влиянието им върху четенето при децата. Разбира се, тук не можем да не отбележим чудесната инициатива за създаване на шрифт, посветен на хората с дислексия Adys, но въпреки това шрифтовете за начинаещи читатели си оставаха неизследвана територия. Основайки се на опита от други страни, един от най-опитните създатели на шрифтове на българска кирилица Кирил Златков създаде шрифт за начинаещи читатели.

Шрифтът е създаден за четене на кратки и дълги текстове от деца, които вече могат да четат. Формите на буквите имат висока степен на мигновена разпознаваемост. Дизайнът комбинира класически печатни и ръкописни форми, създава близост между буквите, които децата виждат на екраните и в учебниците, и буквите, които пишат в тетрадките си.