Препоръки

Препоръки за ползване на шрифта Fox book и оформление на книги за деца.

Четенето е ключово умение, което обикновено се развива още в ранна детска възраст. То е важна предпоставка за бъдещото развитие на децата и затова е добре да бъде насърчавано. Тази задача е сложна с оглед на това, че книгата се надпреварва
за спечелване интереса и вниманието на децата с редица други медии (телевизия, Интернет), които лесно привличат най-малките поради директния и атрактивен начин на поднасяне на информацията. Издателите отговарят на предизвикателствата на аудиовизията и интерактивността като подобряват книжния дизайн в три насоки – по отношение на качеството на изработка, на илюстрациите и на типографията. Прочетете препоръките на Петя Цветкова по отношение на шрифта и оформлението на детската книга тук